Privātuma politika

SIA "Txrx" Privātuma politika
SIA "Txrx" (reģ.nr. 44103115622, juridiskā adrese: Ceplīši, LV-4410, Gulbenes nov., Beļavas pag. Latvija) izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības Latvijā.

Šeit publicētās informācijas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Informāciju par Jums mēs iegūstam no dažādiem avotiem. Daļa no informācijas var būt personīga informācija, ko var izmantot lai Jūs identificētu (Jūsu vārds; uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni lai iegādājoties preces vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka saprotat Privātuma politiku, un piekrītat sekot to izmaiņām.

SIA "Txrx" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, tās tiek publicētas interneta vietnē bcgd.lv. Lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

Privātuma politika izskaidro kā SIA "Txrx" apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs lietojat mūsu vietnes pakalpojumus. Šī Politika Jums sniedz informāciju par to, kādu informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un aizsargājam. Politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi no vietnes bcgd.lv. Tālāk ir apkopota detalizēta informācija par Jūsu datu aizsardzību.

Personas datu ievākšana un lietošana

SIA "Txrx" apkopo par Jums iegūto informāciju, lai nodrošinātu Jūsu pirkuma apstrādi. Mēs saglabājam atbildību par datu apstrādi un konfidecialitātes nozīmīgumu. SIA "Txrx" ievāc privātos datus, kas nepieciešami, lai Jūs sasniegtu mērķi – iegādātos preces, saņemtu pakalpojumus vai saņemt informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tās Jums nav iespējams pirkumu veikt.

Informācijas iegūšana

Jūs sniedzat mums personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu; tālruņa numuru; e-pastu; preču vai pakalpojuma saņemšanas adresi), piesakoties pakalpojuma kontam mūsu vietnē, zvanot vai nosūtot e-pastu.
Jūs paziņojat veidu kā Jūs vēlaties saņemt mūsu nosūtīto informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem (nosūtot sms, uz pasta adresi vai elektronisko adresi).
SIA "Txrx" izmanto sīkdatnes* (nelielas datnes, kas glabājas Jūsu datora pārlūkprogrammā), vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, atcerētos Jūsu vēlmes pirkuma un reklāmas saņemšanai; kā arī lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, skaitu un laiku un darbības efektivitātes uzlabošanai vietnē.
SIA "Txrx" Ieslēgtas sīkdatnes nodrošinās Jums lietošanas ērtības, tās nav obligāti nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
SIA "Txrx" var saņemt Jūsu kā vietnes lietotāja personīgo informāciju tikai no Jums personīgi un tikai tad, ja Jūs izmantojat vietnes pakalojumus (pasūtījumu reģistrāciju, sazinoties ar klientu apkalpošanas atbalstu, veicot atsauksmes par pirkumu vai pakalpojumu vai e-pastu).

Personas datu saņēmēji

Tikai likumā noteiktajos gadījumos SIA "Txrx" var nodot informāciju trešajām personām.
SIA "Txrx" var izmantot no vietnes lietotājiem iegūtu apkopotu informāciju, neidentificējot atsevišķas personas, ar mērķi labāk saprast kā tiek izmantotas vietnes, kā arī lai pētītu vietnes apmeklētāju ieradumus, uzlabotu vietnes.

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz SIA "Txrx" vietne, mēs saņemam, apkopojam un apstrādājam šādu informāciju: Jūsu bankas konta numuru; bankas iestādes nosaukumu; Jūsu tālruņa numuru; e-pasta adresi. Jūsu dati var tikt nodot trešajai personai - līzinga sabiedrībai tikai tajos gadījumos, ja Jūs vēlaties izmantot līzinga sabiedrības pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un aizpildot atbilstošu veidlapu mūsu vietnē. SIA "Txrx" apkopo personas datus, kas nepieciešami, lai reģistrētu un noformētu pirkumu līzingā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 8. punktu. Dati ir nepieciešami, lai identificētu personu, pārbaudītu personas maksātspēju un tie netiek nodoti trešajām personām citam mērķim.
Norādot savus personīgos datus preces iegādei līzingā, Jūs aplieciniet, ka dati ir aizpildīti pašrocīgi un tie ir patiesi. Jūs atļaujat kredītiestādēm bez papildu apstiprinājuma saņemt, nosūtīt un pārbaudīt visus Jūsu iesniegtos datus jebkurā datu bāzē vai reģistrā, kam ir likumdevēja noteiktas tiesības izpaust informāciju trešajām personām ar mērķi izvērtēt maksātspēju.
SIA "Servsnet" datu apstrādātājiem – trešajām peronām (datu centriem, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumiem utml.) nodod tikai nepiešamo datu apjomu konkrētā uzdevuma izpildei vai pakalpojuma sniegšanai. Trešās personas nevar izmantot Jūsu datus citiem mērķiem vai nodot citām personām bez SIA "Txrx" piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar SIA "Txrx".
Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm (policijai, u. c.) uzraudzības iestādēm tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

Jūsu datu glabāšanas ilgums

Līzinga līguma noformēšanai nepieciešamie personiskie dati tiek nodoti līzinga uzņēmuma serveriem izmantojot SSL standartu. Pēc pasūtījumu apstrādes dati tiek dzēsti no vietnes un SIA "Txrx" tos nesaglabā, izņemot datus, kas saistībā ar maksājuma apstrādi par pasūtījuma apmaksu ietilpst SIA "Txrx" grāmatvedības uzskaitē. Lai nodrošinātu Jūsu iegādātajai precei garantijas un pēcgarantijas atbalstu, lai sazinātos ar Jums par veikto pieprasījumu, grāmatvedības uzskaites veikšanai, kā arī, lai pārvaldītu Jūsu iestatījumus un tiesības SIA "Txrx" Jūsu personisko informāciju uzglabā 10 gadus.
Ja Jūs nepieprasīsit savu datu dzēšanu šajā laika posmā, izmantojot vietni, vai arī personīgi ierodoties SIA "Txrx" birojā ar personu apliecinošu dokumentu, pēc 10 gadu termiņa beigām, personas dati tiek iznīcināti.

Jūsu tiesības un izvēles iespējas

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par Jūsu privātumu un SIA "Txrx" datu aizsardzības pasākumiem, lūdzu sazinieties ar mums.
Ikvienai personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi un iebilst pret personas datu apstrādi, iesniedzot iesniegumu rakstveidā, SIA "Txrx" birojā Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Jums ir tiesības sniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.
Jums ir tiesības atteikties saņemt e-pastus, nosūtot ziņojumu uz e-pastu info[at]Txrx[dot]lv vai atteikties, lietojot saiti elektroniskājās vēstulēs. Kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, kas kalpo par pamatu SIA "Txrx" pārtraukt Jūsu datu apstrādi.
Jums ir tiesības prasīt SIA "Txrx" dzēst vai ierobežot Jūsu personas datus, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa SIA "Txrx" saglabāt datus. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tomēr, jāņem vērā, ka, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA "Txrx" pakalpojumus.

Atbildība par Jūsu datu apstrādi

Atbildīgais par Jūsu personīgo datu apstrādi, ir SIA "Txrx" (reģ.nr. 44103115622, juridiskā adrese: Ceplīši, LV-4410, Gulbenes nov., Beļavas pag. Latvija). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, rakstiet SIA "Txrx" uz e-pastu info[at]Txrx[punkts]lv.

*

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir informācijas vienības, kuras tīmekļa vietnes serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma tās saglabā Jūsu datora cietajā diskā kā parastu datni.